WZMIANKI PRAWNE O OPROGRAMOWANIU

Programem freeware

Masz kompletne oprogramowanie na czas nieokreślony. Możesz korzystać z tego oprogramowania za darmo.

Umowa licencyjna

Możesz go skopiować lub rozpowszechniać dla non-profit.

Programem shareware

Masz kompletne oprogramowanie na ograniczony okres próbny: nie jest to wersja demo, która zakłóca niektóre podstawowe funkcje, takie jak dodawanie edycji lub usuwania danych ... lub fikcyjne zarządzanie danymi: Oferowane jest przetestowanie oprogramowania podczas 30-dniowego okresu próbnego: To oprogramowanie nie jest bezpłatne i jest dystrybuowane jako shareware. Jeśli jest odpowiedni dla Ciebie po zakończeniu okresu próbnego, musisz zapłacić żądaną licencję. Licencję (kod aktywacyjny) otrzymasz bezpośrednio po zakupie online.

Umowa licencyjna

Elektroniczne zatwierdzenie niniejszej Licencji spowoduje odebranie ci akceptacji wszystkich warunków określonych poniżej. W żadnym wypadku niniejsza licencja nie stanowi sprzedaży oprogramowania ani jej kopii. Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Licencji. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Licencji, nie powinien weryfikować jej drogą elektroniczną i dlatego nie instaluje oprogramowania na komputerze.

Artykuł 1
a. Użytkownik odnosi się do osoby (fizycznej lub prawnej), która zainstalowała oprogramowanie na swoim komputerzeb. Redaktor/Autor odnosi się do
EuropeSoftwares.c. Niniejsza licencja nie stanowi sprzedaży oprogramowania ani jego kopii.

Artykuł 2
Licencja, niewyłączna i niezbywalna, jest udzielana użytkownikowi w celu korzystania z oprogramowania przez nieograniczony okres, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie sprzedawane na zasadzie ryczałtowej, które są ustanowione na określony, odnawialny okres.


Artykuł 3
Jest surowo zabronione: a. Aby zmodyfikować lub podjąć próbę modyfikacji oprogramowania w całości lub w części,b. Dezasemble lub próba demontażu oprogramowania,c. Dekompilacja lub rekonstrukcja oprogramowania,d. w celu usunięcia lub próby usunięcia praw autorskich zawartych w oprogramowaniu,e. Aby wynająć oprogramowanie, jeśli wykonasz jedną z operacji w artykule 3 CI-DESSUS, TWOJE PRAWA SĄ AUTOMATYCZNIE RESILISED. TO ROZWIĄZANIE JEST DODATKIEM DO ŚRODKÓW KARNYCH, CYWILNYCH LUB INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH DOSTĘPNYCH DLA WYDAWCY/AUTORA.Artykuł 4
Wydawca/Autor zastrzega sobie prawo do interwencji w sprawie oprogramowania, jego poprawienia, dostosowania i/lub dokonania jakichkolwiek zmian.


Artykuł 5
Przypomina się, że to oprogramowanie jest używane wyłącznie w ramach twoich wyłącznych obowiązków i kontroli. Redaktor/Autor nie gwarantuje, że funkcje zawarte w tym oprogramowaniu i że będą one spełniać Twoje potrzeby lub że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane i wolne od błędów.


Artykuł 6
Wydawca/Autor nie może być w żadnym wypadku pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane utratą zysków handlowych, przerwą w działalności, utratą informacji biznesowych lub jakąkolwiek inną stratą pieniężną) wynikającą z użytkowania lub niemożności korzystania z oprogramowania. Redaktor/Autor przypomina, że w przypadku każdego systemu komputerowego zaleca się wykonywanie codziennej, tygodniowej i miesięcznej kopii zapasowej w celu zachowania integralności danych.


Artykuł 7
Oprogramowanie jest dostarczane i licencjonowane "TEL QUEL", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub milczącej, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji wartości rynkowej i zdolności przystosowawczych do określonych celów. Wyniki lub wydajność oprogramowania są w pełni zakładane przez użytkownika.


Artykuł 8
Wydawca/Autor może w każdej chwili odwołać tę licencję, powiadamiając użytkownika o oprogramowaniu. Użytkownik może wypowiedzieć licencję, niszcząc lub usuwając dowolną kopię oprogramowania.


Artykuł 9
Oprogramowanie jest chronione międzynarodowymi przepisami i traktatami dotyczącymi praw wydawców/autorów. Wydawca/Autor lub jego potencjalni posiadacze praw są wyłącznym posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej do oprogramowania. Użytkownik korzysta wyłącznie z praw użytkownika wymienionych w niniejszej Licencji, z wyłączeniem wszystkich innych. Użytkownik musi zatem traktować oprogramowanie jak każdy inny produkt chroniony prawem Wydawcy/Autora (na przykład książki lub taśmy wideo).


Artykuł 10
Użytkownik, jako licencjobiorca, jest właścicielem nośnika, na którym oprogramowanie jest zarejestrowane lub zainstalowane, ale Wydawca/Autor jest jednak właścicielem oprogramowania zapisanego na oryginalnym nośniku i wszystkich jego kopiach, niezależnie od formy lub nośnika, na którym można zapisać oryginał i inne kopie.


Artykuł 11
Niniejsza Licencja zostanie automatycznie rozwiązana, jeśli warunki Licencji nie zostaną spełnione. W takim przypadku użytkownik zgadza się natychmiast zniszczyć oprogramowanie, a także kopię zapasową, która mogła zostać wykonana.

Demonstracji

Masz kompletne oprogramowanie na nieograniczony okres próbny: jest to wersja demo, która ogranicza niektóre podstawowe funkcje, takie jak dodanie modyfikacji lub usunięcia danych ... lub fikcyjne zarządzanie danymi: Oferowane jest przetestowanie oprogramowania za darmo. Jeśli jest odpowiedni dla Ciebie po zakończeniu okresu próbnego, musisz zapłacić żądaną licencję. Licencję (kod aktywacyjny) otrzymasz bezpośrednio po zakupie online.

Umowa licencyjna (identyczne oprogramowanie współdzielne)

Informatyka i wolność Szanuj swoją anonimowość: Twoje dane nigdy nie będą wymieniane. Autor EuropeSoftwares zajmuje się poszanowaniem swobód jednostki, a przede wszystkim ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. (dotyczącej komputerów i wolności).