JURIDISCHE VERMELDINGEN VAN SOFTWARE

Freeware

Je hebt complete software voor een onbeperkte periode. U deze software gratis gebruiken.

Gebruiksrechtovereenkomst

U bent vrij om het te kopiŽren, of herdistribueren voor een non-profit.

Shareware

U hebt volledige software voor een beperkte proefperiode: dit is geen demoversie die een aantal essentiŽle functies verstoort, zoals het toevoegen van gegevensbewerking of verwijdering... of fictief datamanagement: U wordt aangeboden om de software te testen tijdens een proefperiode van 30 dagen: Deze software is niet gratis en wordt gedistribueerd als shareware. Als het geschikt is voor u na uw proefperiode moet u de gevraagde licentie te betalen. U ontvangt uw licentie (activeringscode) direct na online aankoop.

Gebruiksrechtovereenkomst

Het elektronisch valideren van deze licentie zal uw acceptatie van alle onderstaande voorwaarden wegnemen. In geen geval vormt deze licentie een verkoop van de software of een kopie ervan. U stemt ermee in zich te houden aan de voorwaarden van deze licentie. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze licentie, moet u deze niet elektronisch valideren en daarom de software niet op uw computer installeren.

Artikel 1
bis. De gebruiker verwijst naar de persoon (fysiek of legaal) die de software op zijn computerb heeft geÔnstalleerd. De redacteur/auteur verwijst naar
EuropeSoftwares.c. Deze licentie vormt geen verkoop van de software of een kopie ervan.

Artikel 2
Een licentie, niet-exclusieve en niet-overdraagbare, wordt aan u verleend, om de software voor onbepaalde tijd te gebruiken, met uitzondering van de licenties van software die op een forfaitaire basis worden verkocht en die zijn vastgesteld voor een bepaalde, hernieuwbare periode.


Artikel 3
Het is ten strengste verboden: a. Het wijzigen of proberen om de software geheel of gedeeltelijk te wijzigen,b. Het demonteren of proberen om de software uit elkaar te halen of te proberen te demonteren,c. Het decompilize of reconstrueren van de software,d. te verwijderen of te proberen om het auteursrecht vermeldingen in de software te verwijderen, e. Om de software te huren, Als je de een van de activiteiten in artikel 3 CI-DESSUS, UW RECHTEN ZIJN AUTOMATISCH RESILISED. Deze beŽindiging is een aanvulling op de strafrechtelijke, civiele of andere rechtsmiddelen waarover de UITGEVER/AUTEUR beschikt.Artikel 4
De Uitgever/Auteur behoudt zich het recht voor om in te grijpen op de software, deze te corrigeren, aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen.


Artikel 5
Er wordt aan herinnerd dat deze software wordt gebruikt onder uw eigen verantwoordelijkheden en controle. De editor/auteur garandeert niet dat de functies in deze software en dat ze aan uw behoeften zullen voldoen of dat de werking van de software ononderbroken en foutloos zal zijn.


Artikel 6
De Uitgever/Auteur kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade veroorzaakt door verlies van commerciŽle winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander monetair verlies) als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de software te gebruiken. De editor/auteur herinnert u eraan dat het voor elk computersysteem ten zeerste wordt aanbevolen om een dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse back-up te maken om de integriteit van de gegevens te behouden.


Artikel 7
De software wordt verstrekt en gelicentieerd "TEL QUEL", zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, zonder beperking, impliciete garanties van marktwaarde en aanpassingsvermogen voor bepaalde doeleinden. De resultaten of prestaties van de software worden volledig door de gebruiker aangenomen.


Artikel 8
De uitgever/auteur kan deze licentie te allen tijde intrekken door de gebruiker op de hoogte te stellen van de software. De gebruiker kan de licentie beŽindigen door een kopie van de software te vernietigen of te wissen.


Artikel 9
Software wordt beschermd door internationale regels en verdragen voor uitgeversrechten. De Uitgever/Auteur, of de potentiŽle rechthebbenden, is de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten over de software. De gebruiker profiteert alleen van de gebruikersrechten die in deze licentie worden vermeld, met uitsluiting van alle anderen. De gebruiker moet de software daarom behandelen als elk ander product dat wordt beschermd door het recht van Uitgever/Auteur (bijvoorbeeld een boek of videoband).


Artikel 10
De gebruiker is als licentienemer eigenaar van het medium waarop de software is geregistreerd of geÔnstalleerd, maar de Uitgever/Auteur is niettemin eigenaar van de software die is opgeslagen op het oorspronkelijke medium en al zijn kopieŽn, ongeacht de vorm waarin of het medium waarop de originele en andere kopieŽn kunnen worden opgeslagen.


Artikel 11
Deze licentie wordt automatisch beŽindigd als de voorwaarden van de licentie niet worden nageleefd. In dit geval stemt de gebruiker ermee in om de software onmiddellijk te vernietigen, evenals de back-up kopie die had kunnen worden gemaakt.

Demonstratie

Je hebt complete software voor een onbeperkte proefperiode: dit is een demo-versie die een aantal essentiŽle functies beknot, zoals het toevoegen van de wijziging of verwijdering van gegevens ... of fictief datamanagement: U wordt aangeboden om de software gratis te testen. Als het geschikt is voor u na uw proefperiode moet u de gevraagde licentie te betalen. U ontvangt uw licentie (activeringscode) direct na online aankoop.

Licentieovereenkomst (Identiek Shareware)

Informatica en vrijheid Respecteer uw anonimiteit: uw gegevens zullen nooit worden uitgewisseld. De auteur EuropeSoftwares houdt zich bezig met de eerbiediging van de individuele vrijheden en vooral met betrekking tot de wet van 6 januari 1978 (met betrekking tot computers en vrijheden).