OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie jest dostępne do pobrania (freeware lub shareware) lub dostępne online (wersja demonstracyjna) do bezpłatnej oceny.

Pobieranie oprogramowania zależy od części bieżącej infrastruktury komunikacyjnej iczęści braku zmaterializowanych mediów. Oprogramowanie jest chronione międzynarodowymi przepisami i traktatami dotyczącymi praw autorskich i własności intelektualnej.

Sprzedaż oprogramowania w żadnym wypadku nie prowadzi do przeniesieniazwielokrotniania, reprezentacji, eksploatacji i ogólnie jakichkolwiek uznanych praw niematerialnych lub wiedzy, kto uczestniczył w realizacji oprogramowania. Nabywca może zatem zainstalować i używać tylko jednegoprzykładowego obszaru programu pobranego na jeden komputer. Jednak ogólnie zakłada się, że użytkownik podstawowy będzie mógł wykonać drugą kopię w celu tworzenia kopii zapasowej lub archiwizacji. Oczywiście w przypadku zakupów licencjonowania multi-plkupujący będzie mógł zainstalować oprogramowanie na tylu przedmiotach, ile zakupionych licencji.

Pobieranie oprogramowania jest dostępne przed dokonaniem płatności. Procedura pobierania umożliwia przetestowanie oprogramowania przed zakupem. Oprogramowanie jest dystrybuowane zgodnie z trybem shareware (Spróbuj przed zakupem). Oprogramowanie można pobrać w dogodnie. Użytkownik pobiera nabyte oprogramowanie lub oprogramowanie za pomocą protokołu http. Jeśli z jakiegoś powodu,aby zalogować się użytkownik nie może pobrać oprogramowania, nadal może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Pobieranie uprawnia do bezpłatnych aktualizacji.

Rozliczenia związane z
tworzeniemumów sądokonywane po zatwierdzeniu zakupu bezpośrednio do wydrukowania online. Odbiór dostawy (oprogramowania) jest elektroniczny.

Dostawa i odbiór
Autor zobowiązuje się zrobić wszystko, co możliwe, aby przesłać klucz deszyfrowania w jak najkrótszym czasie,jak tylko zamówienie zakupu zostanie zatwierdzone przez klienta. Szacowane terminy pobierania danych są podane tylko jako wskazówka, a wszelkie opóźnienia nie dają kupującemu prawa do anulowania sprzedaży, odmowy towaru lub dochodzenia odszkodowania. Wszelkie roszczenia dotyczące niezgodności lub braku dostawy produktu, czy to przez pobranie lub dostawę, jeśli planowane, będą musiały zostać złożone w ciągu tygodnia od201-00 od 2015 roku.

Przypadki przypadkowych i siły wyższej
Autor jest zwolniony z obowiązku dostawy dla wszystkich przypadkowych i siłą wyższą;

Ceny sprzedaży i terminy płatności
Ceny wyświetlane przez autora są naliczane na podstawie stawek obowiązujących w momencie realizacji zamówienia. Autor może zmienić swoje stawki w dowolnym momencie. Faktura jest rozliczana na zamówienie.

Rezerwa 
priorytetowa Przeniesienie własności pobranych, dostarczonych i dostarczonych towarów zostaje zawieszone do czasu pełnej zapłaty ceny przez kupującego bez wpływu na przeniesienie ryzyka.

Gwarancje
Oprócz gwarancji prawnej na ukryte wady wynikające z artykułów 1641 i po kodeksie cywilnym, sprzedawane produkty korzystają z gwarancji od wydawcy. Gwarancje te są wyłącznie z każdą inną gwarancją, w szczególności, jakiejkolwiek gwarancji wynikóww zakresiezadowolenia konkretnego klienta. We wszystkich przypadkach objętych niniejszymi warunkami odpowiedzialność autora jest ograniczona do tych, o których mowa w przypadku braku odszkodowania za jakąkolwiek inną szkodę, niezależnie od źródła, poniesioną przez klienta.

Łóżkoige
Wybory domowe są dokonywane w domu autora. W przypadku sporu dotyczącego wykonania umowy sprzedaży lub zapłaty ceny, Trybunał Gospodarczy w Strasburgu (FRANCJA) będzie jedyną jurysdykcją niezależnie od miejscadostawy i zaakceptowania metodypłatności. Wykluczając umowy specjalne i pisemne, każde zamówienie w pełni wykorzystuje przestrzeganie przez kupującego ogólnych warunków sprzedaży autora, bez względuna wszelkie sprzeczne postanowienia zawarte w jego własnychwarunkach zakupu.

Szczególny przypadek licencji wielkonakładowych (ENTREPRISE)

Ten rodzaj licencji jest specjalnie dedykowany i ograniczony do firm, a zwłaszcza do wszystkich stron tej samej firmy. Licencje te są ustalane na okres jednego roku. Należy pamiętać, że płatność jest ograniczona, czyli z określonej liczby zakupionych licencji, płatność pozostaje taka sama, niezależnie od liczby żądanych licencji.

Informatyka i wolność Szanuj swoją anonimowość: Twoje dane nigdy nie będą wymieniane. Autor EuropeSoftwares zajmuje się poszanowaniem swobód jednostki, a przede wszystkim ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. (dotyczącej komputerów i wolności).