ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΊ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για download (δωρεάν λογισμικό ή shareware) ή διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση (έκδοση επίδειξης) για δωρεάν αξιολόγηση.

Η λήψη λογισμικού εξαρτάται από μέρος της τρέχουσας υποδομής επικοινωνίας καιμέρος της έλλειψης υλοποιημένων μέσων. Το λογισμικό προστατεύεται από διεθνείς κανονισμούς και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η πώληση λογισμικού δεν έχει, σε καμία περίπτωση, ως αποτέλεσμα τη μεταβίβασητης αναπαραγωγής, της εκπροσώπησης, της εκμετάλλευσης και γενικότερα των άυλων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται ή να γνωρίζουν ποιος συμμετείχε στην υλοποίηση του λογισμικού. Συνεπώς, ο αγοραστής επιτρέπεται να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει μόνο μία περιοχή παραδείγματοςτου προγράμματος που έχει ληφθεί σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, γενικά θεωρείται ότι ο κύριος χρήστης θα είναι σε θέση να κάνει ένα δεύτερο αντίγραφο, για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Φυσικά στην περίπτωση των multi-pl αγορών αδειοδότησηςο αγοραστής θα είναι σε θέση να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε τόσα στοιχεία που αγοράζονται άδειες.

Η λήψη για το λογισμικό είναι διαθέσιμη πριν από την πληρωμή. Η διαδικασία λήψης σας επιτρέπει να ελέγξετε το λογισμικό πριν από την αγορά. Το λογισμικό διανέμεται σύμφωνα με τη λειτουργία shareware (Δοκιμάστε πριν αγοράσετε). Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό με την ευκαιρία σας. Ο χρήστης κάνει λήψη του λογισμικού ή του λογισμικού που αποκτήθηκε χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο http. Εάν για κάποιο λόγονα συνδεθεί τελέσει ένας χρήστης δεν θα μπορούσε να μεταφορτώσει το λογισμικό, μπορούν ακόμα να έρθουν σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η λήψη σας δίνει το δικαίωμα να δωρεάν ενημερώσεις.

Η χρέωση της
σύμβασης γίνεταιμετά την επικύρωση της αγοράς απευθείας με δυνατότητα ηλεκτρονικής επικύρωσης. Η παραλαβή της παράδοσης (λογισμικό) είναι ηλεκτρονική.

Παράδοση και παραλαβή
Ο συγγραφέας αναλαμβάνει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μεταδώσει το κλειδί αποκρυπτογράφησης στο συντομότερο χρονικό διάστημα,μόλις η παραγγελία αγοράς επικυρωθεί από τον πελάτη. Τα εκτιμώμενα χρονικά πλαίσια για τη λήψη δεδομένων δίνονται μόνο ως ένδειξη, και τυχόν καθυστερήσεις δεν δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα να ακυρώσει την πώληση, να αρνηθεί τα εμπορεύματα ή να διεκδικήσει αποζημίωση. Οποιαδήποτε αξίωση για μη συμμόρφωση ή έλλειψη παράδοσης ενός προϊόντος, είτε με λήψη είτε με παράδοση, εάν έχει προγραμματιστεί, θα πρέπει να υποβληθεί εντός μιας εβδομάδας από τηνπαράδοση τουπροϊόντος.

Περιπτώσεις τυχαίας και ανωτέρας βίας
Ο δημιουργός αποδεσμεύεται από την υποχρέωση παράδοσης για όλες τις τυχαία και ανωτέρα βία περιπτώσεις.

Τιμές πώλησης και χρόνοι πληρωμής
Οι τιμές που εμφανίζει ο συντάκτης χρεώνονται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Ο συγγραφέας μπορεί να αλλάξει τους ρυθμούς του ανά πάσα στιγμή. Το τιμολόγιο διακανονίζεται κατόπιν παραγγελίας.

Αποθεματικό 
Προτεραιότητας Η μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων που μεταφορτώθηκε, παραδόθηκε και παραδόθηκε αναστέλλεται μέχρι την πλήρη καταβολή της τιμής από τον αγοραστή χωρίς να επηρεάζεται η μεταβίβαση των κινδύνων.

Εγγυήσεις
Εκτός από τη νομική εγγύηση έναντι  κρυφών ελαττωμάτων που προκύπτουν από τα άρθρα 1641 και σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, τα πωλούμενα προϊόντα επωφελούνται από εγγύηση του εκδότη. Οι εγγυήσεις αυτές είναι αποκλειστικά για οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, ιδίως, οποιασδήποτε εγγύησης αποτελεσμάτων ως προς την ικανοποίηση των ειδικώνστοιχείων του πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η ευθύνη του δημιουργού περιορίζεται σε εκείνες που αναφέρονται ελλείψει αποζημίωσης για οποιαδήποτε άλλη ζημία, ανεξάρτητα από την πηγή, που υπέστη ο πελάτης.

Bedige
Οι εγχώριες εκλογές γίνονται στο σπίτι του συγγραφέα. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης πώλησης ή την πληρωμή της τιμής, το Εμπορικό Δικαστήριο του Στρασβούργου (ΓΑΛΛΙΑ) θα είναι η μόνη δικαιοδοσία ανεξάρτητα από τον τόποπαράδοσης και τον τρόπο πληρωμήςπου έγινε δεκτός. Εκτός από ειδικές και γραπτές συμφωνίες, κάθε παραγγελία αξιοποιεί πλήρως την τήρηση των γενικών όρων πώλησης του δημιουργού, παρά τον αντίθετο όρο που περιέχεται στους δικούς τουόρους και προϋποθέσεις αγοράς.

Ειδική περίπτωση αδειών μεγάλου όγκου (ENTREPRISE)

Αυτότο είδος άδειας είναι ειδικά αφιερωμένο και περιορίζεται σε εταιρείες και ιδιαίτερα σε όλες τις τοποθεσίες της ίδιας εταιρείας. Οι άδειες αυτές καθορίζονται για ένα έτος. Σημειώστε ότι η πληρωμή έχει ανώτατο όριο, δηλαδή από έναν ορισμένο αριθμό αδειών χρήσης που αγοράστηκαν, η πληρωμή παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδειών χρήσης που επιθυμείτε.

Επιστήμη και ελευθερία υπολογιστών Σεβαστείτε την ανωνυμία σας: Τα δεδομένα σας δεν θα ανταλλαγούν ποτέ. Ο συγγραφέας EuropeSoftwares ασχολείται με το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και κυρίως του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978 (σχετικά με τους υπολογιστές και τις ελευθερίες).